TEVEO

Na de eerste wereldoorlog (1914 – 1918) werd er in Terwolde veel gepraat
wederom een voetbalclub op te richten en deze deel te laten nemen aan de reguliere competitie dit in tegenstelling tot vorige clubs. Nadat enkele namen door de voetbalbond
waren afgewezen kwam iemand op het idee om de club “TEVEO” (Tegen Elke Vereniging Een Overwinning) te noemen. Deze naam werd akkoord bevonden door de voetbalbond en kreeg tevens de Koninklijke goedkeuring. Aldus werd de oprichtingsdatum 18 mei 1919.
De kleuren waarin TEVEO speelde zijn altijd combinaties van zwart, groen en wit geweest.
Later speelde TEVEO in groene shirts met witte kraag en manchetten, witte broek, groen – witte geringde kousen. In het clubhuis is nog een origineel shirt te bewonderen.
In 1938 wordt de vereniging uitgebreid met een jeugdteam van 13 – 15 jarigen. Voor deze tijd was er dus geen jeugdteam.

De Spartaan

De ontstaansgeschiedenis van de gymnastiek- en atletiekvereniging “De Spartaan” is geheel anders verlopen dan die van de voetbalclub “TEVEO”. Niet een groep jongelui die spontaan aan gymnastiek of atletiek deed, maar een bestaande vereniging die een afdeling gymnastiek en atletiek oprichtte. Die vereniging was in 1923 “Ons Dorpshuis”. “De Spartaan” is opgericht in de periode eind 1923 begin 1924. Tijdens de ledenvergadering van 18 januari 1933 wordt met algemene stemmen besloten om zelfstandig verder te gaan, onder dezelfde naam “De Spartaan”. Men kan dus stellen dat de oprichtingsdatum van deze gymnastiekvereniging 18 januari 1933 is.

Sportveldcomité

Zowel bij TEVEO als bij De Spartaan leeft de geachte van een eigen veld. Zo werd er een sportveldcomité in het leven geroepen met afgevaardigden van beide verenigingen. Via bemiddeling van de heer Servatius ,“De Matanze”, komt men in contact met de Stichting “Het Burgerweeshuis” die veel landerijen in Terwolde bezit. Beide partijen gaan om de tafel zitten en de onderhandelingen worden tot een goed einde gebracht. Het Sportveldcomité krijgt van “Het Burgerweeshuis” een stuk land in pacht ter grootte van 2.86 ha, aan de Achterknap, de huidige Everwijnstraat. Eén van de voorwaarden in het pachtcontract is: “De pachter mag het gepachte uitsluitend gebruiken als sportterrein”. Nog steeds is op dezelfde plaats het sportcomplex van Sportvereniging Terwolde gevestigd. Het veld werd destijds door leden van beide verenigingen aangelegd.

Fusie

Na een beslissende vergadering in Café Dorpzicht , onder leiding van de neutrale J. Enklaar, is op 25 november 1947 de knoop doorgehakt. Beide verenigingen (TEVEO en DE SPARTAAN) zullen opgaan in één nieuwe vereniging. De naam van de nieuwe vereniging wordt: “Sportvereniging Terwolde” en ook de verenigingskleuren leveren geen probleem op vanwege de textielschaarste en dus worden de oude kleuren voorlopig gehandhaafd. Oprichtingsdatum van “Sportvereniging Terwolde” 01 mei 1948.

Uitbreiding sportcomplex

Op 15 april 1967 wordt het clubhuis geopend.
In het seizoen 1970 – 1971 wordt het tweede speelveld officieel in gebruik genomen.
Het nieuwe complex wordt op 13 mei 1972 door de heer Witteveen, wethouder van sportzaken, officieel geopend en tevens wordt de nieuwe naam onthuld. Het complex krijgt de naam: “Woldermarck”. De club bleef niet stilzitten en beetje bij beetje werd het complex steeds moderner. Zo werd er mede door veel zelfwerkzaamheid van leden en niet leden een nieuw clubgebouw gebouwd. Dit schitterende clubhuis is op 02 juli 1983 geopend. Verder werden er onlangs 4 nieuwe kleedkamers in gebruik genomen.
In het voorjaar van 2015 werd het terras voor het clubhuis aangelegd.

Vrijwilligers

De vereniging had en heeft geen bestaansmogelijkheid zonder de hulp van zeer veel vrijwilligers om alle functies te bekleden. Gelukkig zijn deze mensen nog steeds te vinden binnen de Sportvereniging Terwolde. Allen hebben hun niet te missen inbreng in het goed functioneren van zo’n unieke grote vereniging. Sportvereniging Terwolde is een gezonde vereniging die met een gerust hart de blik op de toekomst kan richten.

Vrienden van Terwolde

SV Terwolde is “alive en kicking” en om dit levend te houden is in 2013 zoals bekend de “Vrienden van Terwolde” opgericht. “Vrienden van SV Terwolde” hebben als doelstelling het “financieel ondersteunen van de club” bij de overgebleven of eventuele toekomstige wensen.