Sportvereniging Terwolde is een vereniging met circa 600 leden. We hechten veel waarde aan onze vrijwilligers en onze faciliteiten zijn modern. Recent is een compleet Pannaveld gerealiseerd op ons terrein.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan tot het einde van het boekjaar, te weten 30 juni, en wordt daarna steeds stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk, via e-mail wordt ook als schriftelijk gezien. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is men verplicht de contributie tot het einde van het boekjaar (30 juni) te betalen.

Contributie

Contributietarieven per kwartaal per 01-07-2021

De contributiebedragen zijn verschuldigd per kwartaal.

Ze worden bijvoorbaat automatisch geind in de maanden augustus en november, februari en mei.

Wanneer iemand lid is van meerdere afdeling, dan wordt er een korting toegepast.

Wijzigingen m.b.t. het lidmaatschap (adres, bankrekening, enz.) kunnen alleen door middel van een schriftelijk melding, via de post of via email.

Opzeggen van het lidmaatschap kan niet mondeling, kan alleen door middel van een schriftelijke opzegging, via post of via mail.

De ledenadministratie is telefonisch te bereiken via 0571-292293 of 06-48 36 88 04.

Via email zijn wij te bereiken op ledenadministratie@svterwolde.nl

U kunt uw vraag ook schriftelijk stellen. Het postadres van de ledenadministratie is:

SV Terwolde t.a.v. Ledenadministratie Lage Kamp 17 7396 BZ Terwolde

Aanmelden als nieuw lid

U kunt onderstaand formulier invullen. De ledenadministratie zal dan contact met u opnemen.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor voetbal, dans en volleybal.
  • DD slash MM slash JJJJ
  • Eventueel van contactpersoon
  • Eventueel van contactpersoon
  • Hier kiest u voor de afdeling voetbal, dans of volleybal.
    Wij verwerken uw gegevens in onze administratie. Uiteraard volgens de AVG richtlijnen.